Mẹ của thằng bạn muốn bú cu cho tôi. “Này…vậy…cậu…” An Shaoting thực sự không nói nên lời, anh lắp bắp không biết phải nói gì để an ủi cô gái và phá vỡ sự bế tắc. Bây giờ anh đã biết điều này Cô gái đã nhận nhầm người. Nhưng – anh nên giải thích sự hiểu lầm này với cô như thế nào? Bây giờ cô không dám bỏ chạy vì nghĩ anh là ‘chủ nhân’ của mình. Nếu anh nói với cô sự thật, cô chắc chắn sẽ xấu hổ bỏ chạy – – Không thể để cô trốn thoát – anh đã tìm cô nhiều ngày rồi, và… Ôi chúa ơi! Cô thực sự gọi anh là ‘chủ nhân’? Tự gọi mình là ‘nô lệ’ ? Điều này không có nghĩa – không có nghĩa là cô ấy sẽ đối xử với anh ấy Người mà anh ấy nhận dạng nhầm thực ra đã nhầm cô ấy là nô lệ tình dục?