Đắng lòng nhìn crush bị kẻ khác địt nát bím. Rõ ràng, lần này tôi đã hoàn toàn mất đi thái độ thờ ơ và khách quan trước đây đối với những vụ án do tôi phụ trách, cảm xúc cá nhân của tôi đã bị vướng sâu vào vụ án này. cả hai bên, cuộc kiểm tra nhận dạng đã được lên kế hoạch trong mười ngày. Được tổ chức. Tổng cộng có sáu đến chín tình nguyện viên tham gia thí nghiệm, bao gồm cả chính Zhao Taijiang. Con số cụ thể không được nói trước với cô Chen. Tất cả các tình nguyện viên đều do Tang cung cấp Jiahui. Địa điểm được tổ chức trong một hội trường nhỏ ở sân sau của tòa án.