Chàng trai số hưởng được địt nữ y tá xinh đẹp. “A! Để tôi giới thiệu với cậu. Đây là điều tôi đang nói với cậu, bạn trai Xiaofei của tôi.” Chen Shu kéo tôi lại và giới thiệu Wang Yan. “Đây là chị Wang Yan. Chúng tôi làm việc cùng một công ty và thực tế chúng tôi sống ở cùng một tầng!” Chen Shu giới thiệu Wang Yan với giọng điệu ngạc nhiên. Tôi đã biết rằng Wang Yan cũng là người thuê nhà ở đây, nhưng cô ấy không biết. ‘Không. Nghĩ đến, cô ấy thực sự đã làm việc với Chen Shu.