Gặp phải tên giám đốc bệnh hoạn. ngày này qua ngày khác, buổi tối này qua buổi tối khác, đã ảnh hưởng đến họ… My tên là Marcela, và họ của tôi, theo những người nghiêm túc và tự cho mình là đúng trong thị trấn, là Puta. Tôi sống ở một thị trấn nhỏ ở miền trung Mexico, nơi có thể là bất kỳ thị trấn nhỏ nào khác, ở bất kỳ quốc gia nào khác ở Mỹ Latinh. Ở góc này cách xa nền văn minh thực sự, không có nhiều việc phải làm. Phụ nữ đã có gia đình, là những người đứng đắn trong mắt người khác, cống hiến hết mình để chăm sóc con cái và chồng. Những người chưa, hãy chuẩn bị cho thời điểm cuối cùng họ cũng đến.